Chào mừng bạn đến với KIDS WHO CODE Online Judge - Hệ thống chấm bài chính thức của Kids Who Code


posted on Oct. 7, 2022, 21:09

Các lưu ý khi làm bài bằng Scratch

Nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu bằng block Ask () and Wait. Mặc định mỗi block này sẽ nhập một dòng từ luồng vào chuẩn. Ví dụ với dữ liệu đầu vào:

1 2
3 4

sẽ được chuyển thành hai dòng 1 23 4, tương ứng với hai block Ask () and Wait.

Để nhập theo token (ví dụ trên tương ứng với bốn token 1, 2, 3, 4), đặt câu hỏi của block Ask () and Wait thành read_token. Xem ví dụ ở cuối trang để hiểu thêm.

Xuất dữ liệu Dùng block Say () hoặc Think () để xuất ra luồng ra chuẩn. Hai block này có sự khác biệt nhỏ:

  • Say () xuất dữ liệu kèm theo việc xuống dòng
  • Think () chỉ xuất dữ liệu, không kèm theo xuống dòng
Ví dụ với bài A cộng B


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    admin  commented on 2, Dec, 2017, 15:46

    This is your first comment!